Algemene Voorwaarden

"If there's a will, there's a wave."

Artikel 1: Aanmelding bij BeachBodies.

1.      Iedere nieuwe klant heeft recht op een gratis proefles naar keuzen (Bootcamp, Personal Training, Duo Training of Small Group Training). Hierna is de klant vrij om een keuze te maken of hij/zij het trainen bij BeachBodies voort zet met een abonnement of rittenkaart.

2.      Trainen bij BeachBodies kan vanaf 14 jaar.

3.      De rittenkaart/abonnement houder blijft ten aller tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de rittenkaart/het abonnement. Deze is persoonsgebonden en mag niet overgenomen worden.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn- en betalingsvoorwaarden

1.      Een abonnement bij BeachBodies heeft een looptijd van 1 maand en is maandelijks opzegbaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement verlengd met dezelfde duur van 1 maand. Dit blijft van kracht totdat een tijdige opzegging plaatsvindt.

2.      Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het abonnement dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Ook een Rittenkaart wordt vooraf betaald.

3.      Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten).

4.      Het BeachBodies abonnement wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan bij de toegang tot de trainingen worden geweigerd. BeachBodies is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

5.      BeachBodies behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.

6.      Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46a/d een rechtsgeldige handeling. De opzegprocedure is gelijk aan zoals beschreven in artikel 5.

Artikel 3: Trainingstijden

1.      BeachBodies behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

2.      Op officiële en niet erkende feestdagen is BeachBodies gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Beëindigen of bevriezen.

1.      Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door via e-mail of whatsapp op te zeggen bij BeachBodies.

2.      Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.

3.      Het abonnement is maandelijks opzegbaar

4.      Tijdelijk bevriezen in geval van een blessure/ ziekte is mogelijk voor een maximale duur van 3 maanden. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte. De bevriezing start bij ontvangst van deze doktersverklaring.

5.      Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van BeachBodies blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

1.      Het gebruik maken van de materiaal, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij BeachBodies, is geheel voor eigen risico van het lid.

2.      BeachBodies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

3.      De klant verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die BeachBodies biedt.

4.      BeachBodies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6: Huisregels

1.      Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van BeachBodies en hiernaar te handelen.

2.      De algemene voorwaarden en de huisregels van BeachBodies staan op de website www.beachbodies.nl en zijn bij de trainer op te vragen.

3.      Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van BeachBodies te accepteren.

Artikel 7: Bootcamp

1.      De minimale tijd voor het aanmelden bij de bootcamp is 1 uur van te voren. De minimale tijd voor het afmelden is 12 uur van te voren. Meld je af na die tijd dan gaat de training van je rittenkaart af.

2. Aanmelden voor de bootcamp doe je via de Pay n Plan app.

3.      BeachBodies behoudt zich het recht voor om trainingstijden te wijzigen.

4.     U dient het te gebruiken materiaal en apparatuur naar behoren te gebruiken.